Voorwaarden

Installatie voorwaarden
1.1 Met het aangaan van een overeenkomt tot (her)  installatie/optimalisatie gaat u akkoord met de voorwaarden zoals ze hier zijn  gesteld. U dient tevens akkoord te gaan met de licentieovereenkomsten van de te  installeren software.

1.2 Beschikt u niet meer over de drivers behorende  bij de hardware, dan kunnen deze tegen meerkosten voor u opgezocht worden.

1.3 De klant dient alle bij de hardware meegeleverde  software inclusief de bijbehorende documentatie (in het belang van een vlotte  installatie) te overleggen.

1.4 Indien er (her)installatie wordt uitgevoerd, dat  defecten en problemen aan soft- en hardware en eventuele op- en aanmerkingen met  betrekking tot de (her)installatie vooraf bekend worden gemaakt..

PERSOONLIJKE DATA
Tijdens de (her)installatie wordt er met grote zorg  omgegaan met de persoonlijke bestanden. Aangezien de kans altijd aanwezig is dat  er iets fout gaat, kan ondergetekende niet aansprakelijk worden gesteld voor de  eventuele gevolgen van verlies van data. U doet er daarom verstandig aan vooraf  zelf een back-up te maken van de persoonlijke data. Tegen meer prijs kan er  altijd eerst een back-up worden gemaakt

VOORRIJKOSTEN
Bij een werkzaamheden aan huis in Sliedrecht worden  geen voorrijkosten in rekening gebracht. Bij een grotere afstand worden er extra  kosten in rekening gebracht, zoals op de pagina tarief is beschreven.

KOSTEN EN BETALING
De kosten van een (her)installatie en eventuele extra  opties zijn elders op deze site te lezen. De contante betaling van de (her  installatie vindt direct na afloop van de (her)installatie plaats.

FACTUUR
Indien u kenbaar maakt een factuur te willen  ontvangen, wordt deze u op een later tijdstip toegestuurd per mail.

SERVICE
Een correcte installatie van Windows hangt af van een  groot aantal, soms vooraf onvoorspelbare, factoren. Is er als gevolg van de  (her)installatie een probleem ontstaan, dan wordt deze waar mogelijk kosteloos  voor u opgelost of voor een passende oplossing gezocht. Bij alle overige  problemen zal, in alle redelijkheid, tussen beide partijen een oplossing worden  gezocht.

GARANTIE
De( her)installatie vindt in grote lijnen plaats  zoals op deze website staat beschreven, er kunnen echter geen rechten aan  ontleend worden. Ondanks het feit dat alle procedures uitgebreid getest zijn, is  het altijd mogelijk dat er iets op uw eigen configuratie niet blijkt te werken.  In sommige gevallen zal daarom noodzakelijkerwijs moeten worden afgeweken. Op software wordt geen garantie gegeven

AANSPRAKELIJKHEID
Ondergetekende kan verder op geen enkele wijze  aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van verlies van  persoonlijke data, reeds aanwezige defecten aan soft- en/of hardware of overige  onvoorziene gevallen als gevolg van de (her)installatie of de tijdens de  (her)installatie geïnstalleerde software.

VERTROUWELIJKHEID
Met de tijdens een (her)installatie verkregen  informatie wordt in alle vertrouwelijkheid omgegaan.
ACCEPTATIE LICENTIES
Met het laten uitvoeren van een (her)installatie gaat  u akkoord met de licentieovereenkomsten van de geïnstalleerde software. U bent  zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze overeenkomsten. Als u niet  akkoord gaat met een licentieovereenkomst dan kan de betreffende software niet  geïnstalleerd worden. De licentieovereenkomsten van de genoemde free- en  shareware zijn tijdens een (her)installatie ter inzage beschikbaar.

DISTRIBUTIE CLAUSULE
Sommige pakketten mogen volgens de  licentieovereenkomst niet worden gedistribueerd. Voor het gratis OpenOffice  pakket (StarOffice tot versie 6) betekent dit bijvoorbeeld dat deze eventueel  vooraf door de klant besteld of gedownload dient te worden.

PARTICULIEREN, COMMERCIELE- EN OVERHEIDINSTELLINGEN
Bij de meeste shareware wordt er een onderscheid  gemaakt tussen particulieren, commerciële- en overheidsinstellingen. Voor  particulieren zijn de gevolgen meestal nihil. Voor commerciële- en  overheidsinstellingen betekent dit veelal extra verplichtingen, waaronder het  betalen van een kleine vergoeding. Tijdens een (her)installatie kunt u zich  hierover op de hoogte laten brengen

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Follow by Email