Elektrische Stroom beveiliging

Elektrische Stroom beveiliging

Uw PC staat continu in verbinding met het elektriciteitsnetwerk. Op dit netwerk heeft u diverse apparaten aangesloten. Maar heeft u zich wel een afgevraagd wat er gebeurt als de buren hun airconditioner van 5000 watt uitzetten. Of als iemand een defect apparaat heeft wat storingen in de toelevering van elektriciteit veroorzaakt? Uw PC kan volledig verwoest worden en zelfs brand

Uw computerapparatuur heeft meestal een geaarde stekker.
Zorg dat het stopcontact ook daadwerkelijk geaard is.

Gebruik een stekkerblok met overspanningsbeveiliging.
Dit werkt alleen als de wandcontactdoos geaard is!!!

Schakel uw apparatuur uit indien u deze langer dan 30 minuten niet gebruikt.
Tevens bespaart u hiermee aanzienlijk op uw elektriciteitskosten

Ik hebĀ al vele voedingen, moederborden, processoren, geheugenbankjes en harde schijven die beschadigd waren door elektrische schommelingen vervangen. Onderneem dus snel actie voor het te laat is.